Úřední deska

Dle článku IX. odst. A. 2. stanov SALIMA družstva Velim, je představenstvo družstva povinno 15 dnů před konáním členské schůze uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva.

Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.

Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Aktuální dokumenty

doc03472520231107084958.pdf